Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2001

Vier keer is het bestuur van de Stichting Projector bijeen geweest om de lopende zaken in de diverse werkgroepen door te nemen.

Werkgroepen foto/dia, video/film
Jaarlijks worden de activiteiten van ons Genootschap op foto en video vastgelegd. Zo ook de presentatie van het jaarboek 2001 in ‘De Vriendschap’ in Wadway, waarbij onze Stichting onder de titel ‘West-Friesland, vroeger en nu’ via een vijftigtal dia's West-Friese gemeentebestuurders attendeerde op de noodzaak van het behoud van het West-Friese open landschap: het thema van het jaarboek. Gesteld werd dat de bestuurderen in de regio over 25 jaar niet zullen worden afgerekend op het aantal gebouwde woningen, maar veeleer op wààr er is gebouwd en hoe. Dezelfde diaserie werd op de Westfriezendag vertoond. Leden van de werkgroep hebben zich bezig gehouden met het inventariseren en documenteren van het in het bezit van het Genootschap zijnde fotomateriaal. Met de Archiefdienst Westfriese Gemeenten zijn afspraken gemaakt om dit fotomateriaal t.z.t. over te dragen voor digitalisering, zodat dit beeldmateriaal ook via internet beschikbaar kan worden gesteld. In de bijeenkomst voor nieuwe leden heeft Projector een aantal dia's vertoond, waarbij door leden van Creatief Westfries toepasselijke gedichten werden voorgedragen.
Op verzoek van tal van verenigingen hebben Dick Bakker en Jaap Raat wederom filmavonden en dialezingen over West-Friesland gehouden. Projector heeft veel videomateriaal. Geïnteresseerden kunnen van bepaalde opnamen tegen betaling een kopie bekomen. Ons commissielid Cees Langedijk heeft in opdracht een dorpsfilm gemaakt van Eenigenburg: ‘Eenigenburg door de seizoenen heen’. De première in het plaatselijke café De Burcht leverde de maker een daverende ovatie op! Onze Stichting houdt zich aanbevolen voor dergelijke opdrachten. Ook is het mogelijk om oude films of videobanden over te zetten op CD Rom. (Voor info raadpleeg de adressen van de Commissie, elders in dit jaarboek).

Werkgroep De Gouw te Boek
In nauw overleg met projectleider Cor Spijker en fotograaf Theo Mes zijn de werkzaamheden voortgezet. Uit het verzamelde materiaal (teksten, foto's) zal moeten worden geselecteerd voor een publicatie in 2007: het jaar, waarin dit landinrichtingsproject dient te worden afgesloten.

Aanwinsten
Van de heer N. Ursem te Hoevelaken ontving de Stichting een zestigtal dia's over Hoorn. Met dank aan de gever.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.