• 1/2022 Proef met te hanteren criteria bij selectie van beeldmateriaal:
    Voor de beoordeling van het beeldmateriaal zal in 2022 worden geëxperimenteerd aan de hand van een aantal criteria zoals de kwaliteit en het belang van de opname, de staat van de opname, de vraag of er meer opnames over hetzelfde onderwerp aanwezig zijn en auteursrechten. In de praktijk zal worden bekeken of deze beoordeling werkbaar is. De reden voor de invoering van deze beoordelingscriteria is dat het beeldmateriaal dat uiteindelijk zal worden aangeboden aan het Westfries Archief voor de beeldbank toonbaar en waardevol moet zijn.

  • 11/2021 Een nieuwe videomontage van de Westfriese Omringdijk is met veel bijval voor de eerste keer gepresenteerd tijdens de najaarsbijeenkomst van het Genootschap op 13 november in `t Veld. De maker Dick Ham heeft daarbij beelden gemaakt met de drone afgewisseld met beelden gemaakt met een camera vanaf de auto. Bij deze presentatie is gebruik gemaakt van de nieuwe beamer.

  • 10/2021 Er is een nieuwe beamer met toebehoren ( o.a. geluidsboxen) aangeschaft. Hiermee kan bij toekomstige activiteiten een kwalitatief goede presentatie worden gegeven.

  • 8/2021 Voor het eerst na zo'n anderhalf jaar komt het bestuur weer bij elkaar, niet op de gebruikelijke locatie in het timmermansgildehuis in Hoorn, maar in een kas van Kees Kreuk in Hoogkarspel.

  • 2021 Dick Ham heeft met o.a. een drone en een camera op de auto nieuwe video-opnames gemaakt van de gehele Westfriese Omringdijk. Vooral de beelden die met de drone gemaakt zijn geven een uniek beeld van dit monument.

  • Op 3 maart 2020 vindt vanwege Covid-19 voorlopig de laatste bestuursbijeenkomst plaats.

  • 3/2020 In de persoon van Stan Nuveen treedt een nieuwe voorzitter aan.