Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1930 (4)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Voorwoord ... 3, 4
Ledenlijst ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Het Historisch Genootschap "Oud-Westfriesland" in zijn 1e lustrum ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Zomer ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 21
Uit de geschiedenis der Stede Grootebroek ... [zonder auteursvermelding] [P. Noordeloos] ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
"Het Kromhout" te Opmeer ... Mr. J. Belonje ... 35
'n Piendere vrouw ... door W. [=....] ... 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43
De Voornaald ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 44
Een Westfriesche dichter uit de zeventiende eeuw (Claes Maertsz.) ... J. Schuitemaker Cz. ... 45, 46, 47, 48, 49
Resolutie Vroedschap Enkhuizen 1654 ... 50
Oude reizigers in West-Friesland ... Th. Wortel (te Alkmaar) ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
Akte in familie archief Semeijn de Vries/Uit een familie-archief 1574 ... [(Ingezonden door) Mr. J. de Vries van Doesburgh] ... 63
Vroedschaps Vergadering gehouden te Sijbecarspel 4 April 1783 ... Wm. Zeijlemaker/Jb. Portegijs ... 64
Te gast ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Vroedschaps Vergadering gehouden te Benningbroek op den 7 April 1783 ... Wm. Zeijlemaker/Jb. Portegijs ... 7272
In Mei ... Jb. de Jong (te Hoogkarspel) ... 73
Weerom dat de klok stilstond ... M. [=....] ... 74
75, 76, 77, 78
Oostwouds Opbloei ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 79
De binnendijken der Vier Noorder Koggen ... P. Schuurman [Wz.] (Te Graft) ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Madelieven ... J. Bom ... 90
Westfriesche/West-Friesche spreekwoorden met berijmd klein ... D. Pijper (te Opmeer) ... 91, 92, 93, 94, 95
Vormelier van den Eed voor de Molenaar ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 96
Oproep ter Algemeene Vergadering in 1929 te Hoorn (zwartwitfoto) ... 97
Een Noord-Hollandsche Gemeente van 1795-1812 ... S. Buisman ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
"Het recht van de Wint" Motto: "De Wind blaast werwaarts hij wil." [betreft Spanbroek, 18e eeuw] ... [zonder auteursvermelding; de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV Dr. W. Lampen] ... 116, 117, 118, 119, 120, 121
Van Haringkarspel naar Jerusalem ... Dr. W. Lampen, O. F. M. (te Firenze) ... 122, 123, 124
Wat een Florentijnsch Edelman over West-Friesland schreef ... Dr. W. Lampen, O. F. M. (te Firenze) ... 125, 126
Van 'n Zondag in de Streek ... Jb. de Jong (te Hoogkarspel) ... 127, 128, 129
Sterren ... J. Bom ... 130
Korte Levens-Schets van den honderd en tienjarigen grijsaard Jacob Janse, geboren te Amsterdam Ao. 1698, en overleden te Wormer, den 2den van Lentemaand, 1808... D. B. [= D. Brouwer] ... 131, 132
Herfst ... J. Bom ... 133
Reis door Zuid-Holland/Reis gedaan door Zuidholland door Dirk W. Davidson en Grietje Timmerman en P. Hoek Jbz. en Trijntje Balk ... Brander, oud-Burgemeester (te Hoogkarspel) ... 134
Wel inwoner maar geen Burger ... Jb. Portegijs (te Benningbroek) ... 135
De bodem van Drechterland (Oosthoek)/De bodem van West-Friesland ... D. B. [= vermoedelijk D. Brouwer te Enkhuizen]/Dr. H. J. Calkoen ... 136, 137, 138, 139
Uit het register der rentebrieven te Enkhuizen (1524)/Uit het Register van Rentebrieven, toekomende de Getijden en Memoriën van Sint Gommers en Sint Pancras-Kercke te Enkhuizen ... D. B. [= vermoedelijk D. Brouwer] (te E.) [= Enkhuizen] ... 140
"Zonder Proportie" Westfriesch Schetsje ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 141
Commissie op G. P. Dekker (Hoog- en Aartswoud) 1780/Commisssie op Gerrit Pietersz. Dekker als Geregtsbode van Hoogtwoude en Aardswoude ... Dirk Breebaart (te Hoogwoud)/D. Breebart ... 142
Commissie op Elbert Wijs 1783/Commissie op Elbert Wijs tot Schoolmeester, Koster & Voorzanger in den Dorpe & Kerke van Hoogtwoude ... Dirk Breebaart (te Hoogwoud)/D. Breebart ... 143, 144
Aan het Genootschap "Oud West-Friesland" ... R. (te Anna Paulowna) ... 145
Winter ... A. C. Bol-Denijs (Nora) ... 146, 147
Niks an vôngen (Ik vind er niks an.) ... J. Roselaar (te Hoorn) ... 148
Op je stoel door West-Friesland: ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 149
Op je stoel door West-Friesland: Schellinkhout ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Op je stoel door West-Friesland: Wijdenes ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 157, 158, 159, 160, 161
Op je stoel door West-Friesland: Hem ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 162, 163, 164
Op je stoel door West-Friesland: Venhuizen ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 165, 166, 167, 168
Aanteekeningen ... D. B. [=D. Brouwer te Enkhuizen] ... 169, 170, 171
Inhoud ... 172


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap