Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1936 (10)

Voorkant
Advertentie
Titelpagina ... 1
Afdruk van het sluitzegel der Vereeniging ... 2
Voorrede ... v. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 3
Uitnodiging «tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap» ... 4
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Jaarverslag [Uit het jaarverslag van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland 1934-'35] ... K. Ruijterman (Secretaris-penningmeester, te Hauwert) ... 16, 17, 18, 19, 20
Het dijksmagazijn "De Tent" aan den Noorderdijk van Drechterland ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Maaggeld ... D. Brouwer ... 28, 29, 30, 31
Een merkwaardige acte ... D. B. [= D. Brouwer] ... 32, 33, 34
De groote brand te Hoorn in 1481... Dr. Willibrord Lampen (te Nijmegen) ... 35, 36, 37, 38, 40
Het octrooi der bedijking van Burghorn (1456) ... medegedeeld door mr. J. Belonje (te Alkmaar) ... 40, 41, 42, 43, 44
Korte schets of eenige aanteekeningen door P. M. Kwantes, 6-2-1833 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Extract aankoop Koggehuis te Medemblik 1799 ... V. Kaij Jz. ... 70
Nog eens over "Zeevarende buidels"/Nog iets over "Zeevarende buidels" ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 71, 72, 73
Een plattelands-geneesheer(Een Westfriesche Eise Eisenga?) [namelijk Dirk Rembrandts van Nierop] ... S. Lootsma (te Zaandam) ... 74, 75, 76, 77, 78, 79
De Beemster gevelsteenen ... W. Porte ... 80, 81, 82, 83, 84, 85
De Vier Staten ... D. Pijper ... 86, 87, 88
De wijze beesten aan het Koningspad. (Geschiedenis, Legende en Overlevering.) ... D. Pijper ... 89, 90, 91, 92, 93
Steenen kamers ... J. Boon (te Bussum) ... 94, 95, 96
Een prijsafspraak van molenaars in 1684 ... J. Boon (te Bussum) ... 97
Wat een oud boek mij vertelde (familie Davidson) ... D. Brander ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104
Een en ander uit de Heraldiek... C. Ruyterman ... 105, 106, 107, 108
Afbeelding: «WEST-FRIESLAND HOUTSNEDE DIRK DE LEEUW» ... 109
Afbeelding: «DIRK DE LEEUW» ... 110
Afbeelding: «MEDEMBLIK PENTEKENING DIRK DE LEEUW»... 111
West-Friesche folklore (Porcelein en meubilair in W. F. boerenwoningen/Westfriesche Folklore. [Porcelein en Doovers] ... v. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittichie, geboren te Andijk in 1837. (Vervolg van den 9den bundel blz. 99.) ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138
Het leven geeft en neemt ... J. Visser-Roosendaal (te Venhuizen) ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
De omroeper ... [N.N. = zonder auteursvermelding; de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV G. C. van Balen Blanken] ... 146 "Floralia" Westfriese schets ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 147, 148, 149, 150
M'n man skraift versies Westfriese schets ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 151, 152, 153, 154
Op de Kiek ... Nico Splinter (te Heiloo) ... 155, 156, 157, 158
Een vertelling van de Ouwe Piet ... Meister Veree (van Ierswoud) [=H. Van Ree]... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Verzen van Westfriezen ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187
Oude waterwegen ... K. Ruijterman/K. Ruyterman ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
Baai Ma in de boet ... 196, 197, 198
Titelpagina van «Op je stoel door West-Friesland:» ... 199
De Langedijken (incl. Sint Pancras) ... 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Broek op Langendijk (=Broek op Langedijk) ... 210, 211, 212, 213, 214, 215
Inhoud ... 216


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap