Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1938 (12)

Voorkant
Advertentie op achterzijde voorkant, van de «Noord-Holl. Brandwaarborg-Mij. van 1816 te OUDKARSPEL»
Titelpagina ... 1
Illustratie ... (gemaakt door) Dirk de Leeuw ... 2
Voorrede ... RED. [=De REDACTIE] ... 3
Uitnodiging «tot het lidmaatschap van bovengenoemd Genootschap» ... 4
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Redactie voor den jaarlijks te verschijnen bundel ... 16
Jaarverslag ... K. Ruijterman (Secretaris-Penningmeester, te Hauwert) ... 17, 18, 19, 20, 21, 22
Hensbroek en Obdam in de 16e eeuw ... Chr. S. Dessing (te Amsterdam) ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Het bestuur van den polder Wieringerwaard van 1597-1795 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
"OP DE STOEL." ... Nico Splinter ... 92
Bijdrage tot de geschiedenis van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud ... P. Bossen (te Alkmaar) ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Serenade ... R. IJmer (te Groningen) ... 123, 124
Een en ander over het Westfriesch/Een en ander over het West-Friesch ... J. de Vries Az. ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Concurrentie ... Kakatoe ... 132
De bevolking van West-Friesland in 1795 en 1936 ... D. Brouwer ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Vlaggen ... 140
Heerlijkheden in Holland's Noorderkwartier ... Mr. J. Belonje (te Alkmaar) ... 141, 142, 143, 144
Oude waterwegen/De Wijzend van het Grootslag ... P. Schuurman Wz. ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
Uit het kerkelijk archief te Wijdenes. De benoeming van een schoolmeester ten plattelande in de 17e eeuw [namelijk in 1642] ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Verdwijnende molens ... Henriette Vermeer (te Brummen) ... 160
[Tussen p. 160 en p. 161 een blad waarvan op de eerste zijde twee zwartwitfoto's van achtereenvolgens vier molens van Lutjewinkel en de meelmolen van Winkel zijn afgebeeld], Een onuitputtelijke mijn ... S. Lootsma ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Bestuursinrichting van Westfriesche dorpen, 18e eeuw ... D. Brouwer ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
Pinksteren voorheen en thans ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 182
Het lied van de vlag ... 183, 184
De voormalige binnenpolder onder Hoogwoud, Aartswoud en Opmeer ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 185, 186, 187, 188, 189
In lente-verwachting ... A. v. d. Marel Jz. (te Hoofddorp) ... 190, 193
Wie willen wij! ... 192
De polder Lagehoek ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Spaanse vluchtelingen naar Nederland ... Held. Crt. ... 200
Huishoudelijke bepalingen van een Westfriesch Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen omstreeks 1840 ... D. Breebaart (te Oostzaan) ... 201, 202, 203
Avondlicht. Bij het 10-jarig bestaan. ... Jac. Broersen ... 204
De slag op de Zuiderzee ... D. Pijper ... 205, 206, 207, 208
De stede Grootebroek voor twee eeuwen/De stede Grootebroek vóór twee eeuwen ... D. Brander Tz. ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
U dacht ... 217
Gezegende tijd ... 218
Een en ander over West-Friesland en de West-Friezen... J. Koelemey ... 219, 220, 221, 222, 222, 224, 225, 226, 227
Gulle menschen ... 228
Een kloin brokkie uit het verleden ... A. C. ter Horst-Hoekstra ... 229, 230, 231, 232, 233, 234
Een Stichtingsbrief ... 235, 236
Radboud ... Groenveld ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Ien halve slag aarsom ... [= J. Visser-Roosendaal] ... 265, 266, 267, 268, 269, 270
'n Moordgeschiedenis ... [= J. de Vries Az.] ... 271, 272, 273, 274
Vrouwen gevraagd ... 275, 276
De eerste rippetisie ... Nico Splinter ... 277, 278, 279, 280, 281
Herdenkingsrede Jan Pietersz. Coen ... Dr. H. Colijn ... 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298
Vergelijkelijk examen te Lutjebroek in 1760 ... 299, 300
Foto's ... (De Kathedraal en Interieur der Kathedraal)
Een Bisschopszegel uit Schotland gevonden te Nieuwe Niedorp/Een Bisschopszetel uit Schotland, gevonden in N. Niedorp ... J. S. Visser ... 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307
Jamboree ... 308, 309
Inhoud ... 310, 311


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2022 - Contact - Sitemap