Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1958 (25)

Voorzijde jaarboek
Uitgever/Drukker ... 2
Titelpagina ... 1
Inhoud ... 2
An de Lede ... [D.] Breebaart ... 3, 4
Lijst der Leden van Bestuur en Commissies ... 5, 6
Ledenlijst van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Jaarverslag van de Secretaris over 1957 ... 16, 17
Financieel jaaroverzicht 1957 ... 18, 19
In memoriam G. Nobel ... P. N. [= P. Noordeloos] ... 20
Ter herinnering aan Dr. L. T. C. Schey ... A. M. Frens ... 21, 22, 23, 24
Jaarverslag [over 1957] Commissie [voor] Landelijk Schoon [uit het Historisch Genootschap Oud West-Friesland te Hoorn] ... P. Nooteboom ... 25, 26, 27
De Nederlands Hervormde Kerk van Spanbroek ... T. R. Mulder ... 28, 29
De Rijp en het houten huis aan de Middenstraat ... Herma M. van den Berg ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Gegevens over Westfrieslands groenteteelt in de 16de en 17de eeuw ... W. J. Sangers ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Rombout Verhulst's monument voor Johannes van Gheel in de Nederlands Hervormde kerk van Spanbroek ... T. R. Mulder ... 48, 49, 50, 51, 52
Betrekkingen van Wolff en Deken met Hoorn. Een brief uit Hoorn. 1770 ... H. C. M. Ghijsen ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Toch z'n zin (Westfr. verhaal) ... A. C. ter horst-Hoekstra ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Jan Switser, tuinder en landmeter in de Beemster ... R. P. Goettsch ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
De Beemster in de bezettingstijd ... Th. P. Wortel ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Jacobus Bouman ... G. Köhne ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
Bouman als taalman ... Jo Daan ... 115, 116, 117, 118, 119
Kaart van de Beemster ... 120, 121
De inundatie van de Beemster ... C. J. van der Oord ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Zoid is zoid (Westfr. verhaal) ... Jac. Bruin Kz. ... 133, 134, 135, 136, 137, 138
Westfriese Oudheden [Titelpagina] ... 139
Bestuur ... 140
Ter inleiding ... P. Noordeloos ... 141
Jaarverslagen over 1957 [Jaarverslag van de archeologische werkgroep "West-Friesland" over het jaar 1957... J. Ottenbros] ... 142, 143
Nieuwe opgravingen van de Neolitische nederzetting Zandwerven, gem. Spanbroek ... V. J. F. van Regteren Altena ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Index op de 25 verschenen bundels 1926-1958 ... I Plaatsbeschrijvingen ... 161
II Oudheidkunde (Prae- en Protohistorie) ... III Monumentenbeschrijving en -bescherming ... 162, 163
IV Geschiedenis ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
V Taalkunde ... 172
VI Letterkunde ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
VII Folklore, Volkskunst ... 181, 182
Alfabetische naamlijst van de auteursnamen ... 183, 184, 185, 186, 187, 188
Alfabetisch register van plaatsnamen ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206

In het originele jaarboek bevinden zich nog een aantal niet gescande pagina's met de nummering 207-231.

Alfabetisch Register op de persoonsnamen, voorkomende in de bundels I t/m XXV ... 207


Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816 Oudkarspel»


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap