Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1962 (29)

Voorzijde jaarboek
Vier advertenties ... ommezijde van de voorzijde
Titelpagina ... I
Inhoud ... II
An de Lede ... [D.] Breebaart, Presedent ... III, IV
Bestuur en commissies ... V, VI, VII
Ledenlijst van het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1961 ... H. J. Avis (te Medemblik) ... XIX, XX, XXI
Jaarverslag van de penningmeester: Financieel jaaroverzicht van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' over 1960 ... XXII, XXIII
Commissie voor Landelijk Schoon uit het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' te Hoorn Jaarverslag over 1961 ... J. J. Visman, Secretaris ... XXIV, XXV
Verslag veldnamencommissie ... J. J. Schilstra ... XXVI
Hoofdtooi-commissie ... C. N. Tuender-Nobel ... XXVII
P. Noordeloos 75 jaar ... XXVIII
Dank aan P. Noordeloos ... T. R. Mulder (te Hoorn) ... XXIX, XXX
Over de geschiedschrijver P. Noordeloos ... L. J. Rogier (te Nijmegen) ... XXXI, XXXII
Lijst van geschriften van P. Noordeloos ... XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII
Het dorp Stroe op Wieringen ... Gravure door T. de Roode, naar een tekening van P. van Cuyck (1776) ... 1
Inhoud ... 2
Ten geleide ... C. J. Schellinger, Burgemeester van Wieringen ... 3
Veranderingen op en rondom Wieringen ... C. J. Schellinger ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
De boerderijvormen op Wieringen in vergelijking met die in Noord-Holland ... H. A. de Reiger ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37
Eendenkooien ... C. J. Schellinger ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Over Wieringers uit de oude tijd en in het bijzonder over de oude doopsgezinden ... J. de Wit ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Wierings, Westfries en Fries ... Jo Daan ... 60, 61, 62, 63, 64
Kienderleven op Wieringen, 'n vieftig jaar lêeden (Proeve van het Wieringer dialect) ... J. de Wit ... 65, 66, 67, 68, 69, 70
De kerken van Wieringen ... Herma M. van den Berg ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
De oude namen van Wieringen ... D. P. Blok ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Aries gehoim ... Jac. Bruin Kz. ... 97, 98, 99, 100, 101
Noordhollandse akkerbouwwerktuigen, anderhalve eeuw geleden ... J. M. G. van der Poel ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Gerrit Dirkse Spijker de schoolmeester van Oostwoud 1759-1841 ... C. Koeman (te Blokker) ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
De Vereniging 'Hendrick de Keyser' en haar bezittingen in West-Friesland ... C. Visser ... 1251, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
Onze 'oudheidkamer' ... Jan en Dick Metselaar (te Twisk) ... 137, 138, 139, 140
De luilakviering ... Erica Dedinszky (6e klas Gymnasium A R.K. Lyceum Petrus Canisius Alkmaar) ... 141, 142, 143
Voogdij en religie (De zaak Aaghje de Roeper, 1738) ... J. H. B. Bosma (Christelijk Lyceum - Alkmaar) ... 144, 145, 146
De Beemster gaat feestvieren ... G. Köhne ... 147, 148, 149
Kroniek van West-Friesland van 1 januari 1961 tot en met 31 december 1961 ... Mevr. C. N. Tuender-Nobel ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156
Kaart 3. Ruilverkaveling Wieringen
WESTFRIESE OUDHEDEN V (1962) [Titelpagina] ... 157
Verantwoording ... 158
Wieringen, hoe het eiland met zijn bodem werd en is ... L. J. Pons ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Over de wording en bewoning van Wieringen ... G. D. van der Heide ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Grafheuvel uit de midden-bronstijd en nederzettingssporen uit de klokbekercultuur bij Oostwoud ... A. E. van Giffen ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
Pl. 1. Opgravingskaart van de tumuli I en II bij Oostwoud. ... Pl. 2. Profieltekeningen van de tumuli I en II bij Oostwoud. ... [Uitklappagina]
De dierresten uit de neolitische nederzetting van Zandwerven ... A. T. Clason ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep "Westfriesland" over het jaar 1961 ... 220, 221, 222
Drie advertenties ... 223
Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche Brandwaarborgmaatschappij van 1816 Oudkarspel» ... 224


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap