Publicaties over de geschiedenis van Westfriesland : inventarisatie en leemten

Samenstellers: Piet Boon, Jaap Raat en Hans Smit.

Alle genoemde publicaties zijn in of via het Westfries Archief te Hoorn of het Regionaal Archief te Alkmaar in te zien.