Elk jaar organiseert de reiscommissie dagexcursies geënt op één thema, bijvoorbeeld ruilverkaveling of (stolp-)boerderijen.

Dagexcursie in West-Friesland.
Dagexcursie in West-Friesland.

De "Commissie voor excursies in binnen- en buitenland" bestaat uit:
Thea KNIJN, Zuiderstraat 42, 1689 HE Zwaag, 0229-230265
Hans van KAMPEN, Reigershof 26, 1742 AT Schagen, 0224-298338

Hieronder een gedicht van Siem de Haan.

De Stolp
Ze hôre bai 't West-Friese platteland
die boerestolpe met d'r rieten dake.
Je ken d'r hillegaar verliefd op rake.
Het benn' de parels van de boerestand.

Ze staan zo sterk en stoer, zo heel markant
net of ze de omgeving hier bewake.
Ze benne in het landschap as een baken
juist deur het dak, dat rust op het vierkant.

De stolpe benne, mee deur d'r model
bestand teugen de sturm en alle winde.
Je ken ze enkel in Noord-Holland vinde,
want ja, deer heb de polderwind vrai spel.

Allien het aantal krimpt, moete we vreze
Dat is rede om er zuinig op te weze!

Bron: Verjaardagskalender Markant West-Friesland.
Stolpboerderij in Twisk.