De Stichting Projector van het Westfries Genootschap heeft een eigen website:

www.stichting-projector.nl