Hoofdstuk 3. In de greep van het oprukkende water (1170 – 1500)

In deze weblezing, gemaakt door Peter Wester, vertelt Ina Broekhuizen-Slot hoe de hoger wordende zee delen van Westfriesland heeft weggeslagen. Vele watersnoodrampen waren een gevolg. Bewoning vond plaats op hogere geulruggen of terpen en later achter dijken. De Westfriese Omringdijk ontstaat.

Hoofdstuk 3, aflevering 1: Klimaatverandering from StoryTailors on Vimeo.

Het warme klimaat na 900 was goed voor landbouw en handel in Europa. De keerzijde: hevige stormen en watersnoodrampen met veel slachtoffers na 1150.

In Nederland in de 13e eeuw verdwijnen grote veengebieden weg door stormen, de Zuiderzee ontstond. Westfriesland had een eiland kunnen worden.

Inwoners zochten eerst veiligheid op kreekruggen of huisterpen, later achter de Westfriese Omringdijk. Over de bouwwijze en onderhoud van Omringdijk.

De groeiende macht van de graven van Holland in Westfriesland. Zij legden de ambachten, koggen, en bannen regels op voor het onderhoud van de Omringdijk.

Verdwijnen van het beschermende voorland, dijkdoorbraak na dijkdoorbraak, vooral in het noorden. Westfriesland wordt kleiner, de nieuwe ínlaagdijken werden flink in het land teruggelegd. Er ontstond een nieuw type dijk, de wierdijk. In de 15e eeuw akkers binnen de Omringdijk langdurig overstroomd. Door bodemdaling (veenoxidatie, inklinking bodem), stijgend grondwater en niet werkende spuien. Gevolg: een langdurige crisis in landbouw en handel.

Word lid van het Westfries Genootschap
Veel moois dreigt geleidelijk en bijna ongemerkt te verdwijnen. Het Westfries Genootschap is dé pleitbezorger om het karakteristieke van Westfriesland te bewaren en hoe meer leden het heeft hoe beter dat lukt. U kunt lid worden van het Westfries Genootschap voor € 32,50 per jaar en u helpt daarbij het eigene en bijzondere van Westfriesland te bewaken.
Veel moois dreigt geleidelijk en bijna ongemerkt te verdwijnen. Het Westfries Genootschap is dé pleitbezorger om het karakteristieke van Westfriesland te bewaren en hoe meer leden het heeft hoe beter dat lukt. U kunt lid worden van het Westfries Genootschap voor € 32,50 per jaar en u helpt daarbij het eigene en bijzondere van Westfriesland te bewaken.