De agrarische geschiedenis was een van de leemten in de geschiedenis van Westfriesland. Een opvallende conclusie, immers West-Friesland was niet zo maar een regio, maar was sinds de late Middeleeuwen één van de meest moderne land- en tuinbouwregio’s in ons land (uitspraak landbouwhistoricus Jan Bieleman 2003).

Een breed onderzoek door specialisten tussen 1998 en 2006 leverde veel nieuwe gegevens op. Ze zijn voor een groot deel verwerkt in de vier afgebeelde boeken.

WebsiteCommissieGeschiedschrijvingFoto7Hetagrarischproject.jpg
 
WebsiteCommissieGeschiedschrijvingFotoHetagrarischproject.jpg
 
WebsiteCommissieGeschiedschrijvingFoto8Hetagrarischproject.jpg
 
WebsiteCommissieGeschiedschrijvingFoto9Hetagrarischproject.jpg