De Stichting Creatief Westfries heeft een eigen website:

www.creatiefwestfries.nl