De Stichting Vrienden van het Westfries Museum heeft een eigen website:
www.museumvriend.nl.