"Het bestuur van 'Oud West-Friesland', is sedert 1 januari 1980 officieel belast met de uitvoering van werkzaamheden die zijn verbonden aan het 'Aurorafonds'", luidens Mededelingenblad nr. 104 (juli 1990), p. 3. Het Aurorafonds dreigde in 1979 ten onder te gaan in de financiële administratie van de Melkunie, maar dankzij Jan Glas Gzn. werd het beheer van het Aurorafonds in 1980 officieel aan 'Oud West-Friesland' opgedragen, luidens WFON 61 (1994), p. 206. In WFON 64 (1997) staat op p. 216-217 de zin: 'In overleg met Campina/Melkunie, de opvolger van Aurora, wijst het bestuur van het genootschap in ieder geval één keer in de drie jaren de Auroraprijs toe aan de persoon of instelling, die onder meer voldoet aan doelstelling één van het fonds: "het verlenen van financiële bijdragen voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal'." In WFON 70 (2003) staat op p. 226: 'Eens in de drie jaar reikt het bestuur van het genootschap de Auroraprijs uit.'
 
De Auroraprijs 2023 is op 1 mei 2023 uitgereikt aan Kaasboerderij Koopman in De Weere. Kaasboerderij Koopman kreeg de prijs niet alleen omdat boerenkaas maken op de Nationale Inventaris van Immaterieel Erfgoed staat, maar ook omdat dit bedrijf nog het enige is waar op de boerderij Edammer kaas wordt gemaakt. Dit gebeurde op een familiebijeenkomst.
 
De Auroraprijs 2020 is op 19 mei 2021 uitgereikt aan de Adriaan Donker Stichting in Hoogwoud. Dit gebeurde voorafgaand aan een vergadering van het bestuur van deze stichting. Deze vergadering werd gehouden in Museumboerderij West-Frisia aan de Koningspade in Hoogwoud.
 
De Auroraprijs 2017 is op 23 maart uitgereikt aan Stichting Rundveemuseum Aat Grootes in Aartswoud. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van het bestuur en de vrijwilligers voorafgaand aan de opening van het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst werd gehouden in Café De Stompe Toren.
 
De Auroraprijs 2014 werd op 5 september uitgereikt aan Stichting Historie Aurora tijdens de reünie van oud-medewerkers van de voormalige zuivelfabriek Aurora in Opmeer. In 2014 was het honderd jaar geleden dat de fabriek in productie kwam. De Auroraprijs 2011 werd op 2 april uitgereikt aan Nationaal Museum Saet & Cruyt. Dit gebeurde tijdens de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Cruyt/Kruiden, verrassend veelzijdig’.
 
De Auroraprijs 2008 werd toegekend aan het Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen. De uitreiking vond plaats op 24 april 2009. Op die datum werd het rijtuigmuseum officieel geopend.
 
Voorjaar 2005 werd de Auroraprijs te Vreeland uitgereikt aan de Pomologische Vereniging Noord-Holland als waardering voor het behoud van hoogstamfruitbomen, luidens WFON 73 (2006), p. 219.
 
Op 6 april 2002 werd de Auroraprijs 1996 (een geldbedrag van € 1.000,00 en een oorkonde) uitgereikt aan Teun en Annie Steur van museumboerderij De Anloup in Zuidermeer.
 
Op 26 februari 1999 werd de Auroraprijs 1999 te Nibbixwoud uitgereikt aan de WLTO Kring West-Friesland, luidens de Jubileumuitgave 75 jaar Westfries Genootschap 1924-1999, p. 5.
 
Op 28 februari 1996 werd de Auroraprijs 1996 uitgereikt aan de veeteeltstudieclubs uit West-Friesland, luidens WFON 64 (1997), p. 216.
 
Begin 1993 werd de Auroraprijs uitgereikt aan het AOC te Alkmaar, luidens WFON 61 (1994), p. 208. AOC is Agrarisch Onderwijs Centrum te Alkmaar.
 
In 1992 is tijdens bestuursvergadering o.m. aandacht besteed aan een zinnige bestemming voor de Auroraprijs, luidens WFON 60 (1993), p. 216.
 
In 1990 werd op vrijdag 15 juni - op Graskaasdag - de Auroraprijs (een bedrag van ƒ 3.500,-) uitgereikt aan de Stichting "Het Hollands Kaasmuseum" te Alkmaar, luidens Mededelingenblad nr 104 (juli 1990), p. 3.
 
In 1987 werd "de Auroraprijs 1987" uitgereikt aan de Vereniging Vrienden van Oud Andijk (een cheque van ƒ 2.500 met schouderklop), luidens WFON 55 (1988), p. 214.
 
In 1985 werd de Auroraprijs uitgereikt aan de Stichting ter bevordering van de Westfriese Folklore te Schagen, luidens WFON 53 (1986), p. 210
 
In 1983 werd de Auroraprijs uitgereikt aan de Stichting "Tentoonstelling Opmeer en Omstreken" (een bedrag van ƒ 4000,-), luidens WFON 51 (1984), p. 238.
 
In 1981 werd de Auroraprijs uitgereikt aan Stichting De Westfriese Molens, luidens WFON 49 (1982), p. 228.
 
In 1980 werd de Auroraprijs uitgereikt aan de 'Frans'-club', luidens WFON 49 (1982), p. 226. Deze club heeft op basis van die prijs een jaarlijkse 'Aart-IJffprijs' ingesteld voor de fokker van de beste pure Noordhollndse zwartbonte op de provinciale fokdag.