Hoofdstuk 6: De Westfriese ruilverkavelingen (1950-2000)

In deze weblezing, gemaakt door Piet Koenis, neemt Ina Broekhuizen-Slot ons mee naar een periode waarin bijna het hele Westfriese platteland op de schop is geweest: de roerige periode van de Westfriese ruilverkavelingen. In ruim vijftig jaar zijn cultuurtechnische werken uitgevoerd, waardoor het Westfriese platteland, zoals dit in de middeleeuwen is ontstaan, werd omgevormd tot het modern, agrarische cultuurlandschap van tegenwoordig.

In de eerste aflevering wordt nader ingegaan op het begrip ‘ruilverkavelen’ en ook wordt hier de Westfriese geschiedenis van dit fenomeen kort samengevat.

In de tweede aflevering wordt - uit agrarisch oogpunt - beargumenteerd dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk was om het eeuwenoude landschap om te vormen tot een modern cultuurlandschap, waarin het goed boeren is.

De besluitvormingsprocedure om een ruilverkaveling al dan niet uit te voeren wordt in de derde aflevering besproken.

In de vierde aflevering wordt aandacht besteed aan de cultuurtechnische werkzaamheden die nodig zijn om het beoogde doel van de ruilverkavelingen tot stand te brengen.

Tot slot wordt in de vijfde en laatste aflevering gekeken naar de resultaten van de uitgevoerde ruilverkavelingen en de gevolgen die deze drastische ingreep voor het Westfriese landschap heeft gehad. Ook wordt aandacht besteed aan de enorme bedragen die men over had voor de aanpassing van onze leefomgeving aan moderne maatstaven.

Word lid van het Westfries Genootschap
Veel moois dreigt geleidelijk en bijna ongemerkt te verdwijnen. Het Westfries Genootschap is dé pleitbezorger om het karakteristieke van Westfriesland te bewaren en hoe meer leden het heeft hoe beter dat lukt.

U kunt lid worden van het Westfries Genootschap voor € 32,50 per jaar en u helpt daarbij het eigene en bijzondere van Westfriesland te bewaken.
Veel moois dreigt geleidelijk en bijna ongemerkt te verdwijnen. Het Westfries Genootschap is dé pleitbezorger om het karakteristieke van Westfriesland te bewaren en hoe meer leden het heeft hoe beter dat lukt.

U kunt lid worden van het Westfries Genootschap voor € 32,50 per jaar en u helpt daarbij het eigene en bijzondere van Westfriesland te bewaken.