Hoe is het dikke veenpakket in Westfriesland ontstaan? Waaruit bestaat veen eigenlijk. Namen van dorpen in Westfriesland blijken voor het grootste deel samen te hangen met het natuurlijk landschap van toen. Veenrivieren die er toen lagen zien we nu nog grotendeels terug in het landschap, zoals de Kromme Leek en Middenleek (waar Medemblik naar vernoemd is).