Vroeger lag de bodem van Westfriesland veel hoger dan nu. Veengroei tot aan de Middeleeuwen heeft daarvoor gezorgd. Toch vinden we nu geen veen meer. Waardoor is dat verdwenen? Waarom waren er strokenverkavelingen in het veenlandschap, wat zijn resthemen en opschuivende veenontginningen?