Zijn er nog oude veenverkavelingen aanwezig uit die tijd? War ligt het oudste stuk veenverkaveling? Hoe kunnen we de veenontginningsblokken in het landschap nog traceren? Namen als wijzenden, weeren, gouwen en zijdwenden hebben met veenontginningen te maken.