Verdwijnen van het beschermende voorland, dijkdoorbraak na dijkdoorbraak, vooral in het noorden. Westfriesland wordt kleiner, de nieuwe ínlaagdijken werden flink in het land teruggelegd. Er ontstond een nieuw type dijk, de wierdijk. In de 15e eeuw akkers binnen de Omringdijk langdurig overstroomd. Door bodemdaling (veenoxidatie, inklinking bodem), stijgend grondwater en niet werkende spuien. Gevolg: een langdurige crisis in landbouw en handel.