In de inleiding wordt ingegaan op de vraag wanneer een nederzetting een stad wordt. Zijn het de stadsrechten of gaat het om bijvoorbeeld het aantal inwoners? In de Middeleeuwen hebben veel dorpen in Westfriesland stadsrechten gekregen. In drie Westfriese steden heeft vestingbouw plaatsgevonden. Er werden stadswallen en vijfhoekige bastions gebouwd volgens een in Italië ontwikkelde meetkundige methode.