Hoorn is net als de damsteden in Holland als een handelslocatie ontstaan rondom de monding van een veenrivier. De internationale handel in hout en zout heeft een belangrijke rol gespeeld voor de ontwikkeling van de stad. Hoorn had als enige in Westfriesland een zeewaartse uitbreiding van de havens. Het kreeg net als Enkhuizen een bestuurszetel in de V.O.C.