In de eerste aflevering wordt nader ingegaan op het begrip ‘ruilverkavelen’ en ook wordt hier de Westfriese geschiedenis van dit fenomeen kort samengevat.