Tot slot wordt in de vijfde en laatste aflevering gekeken naar de resultaten van de uitgevoerde ruilverkavelingen en de gevolgen die deze drastische ingreep voor het Westfriese landschap heeft gehad. Ook wordt aandacht besteed aan de enorme bedragen die men over had voor de aanpassing van onze leefomgeving aan moderne maatstaven.