Topotijdreiskaarten maken grote veranderingen in de leefwereld van de mensen in en rond Warmenhuizen na de ruilverkavelingen zichtbaar: het verdwijnen vaarwegen en de veiling, het overschakelen van landarbeid naar fabrieksarbeid, het drukke landbouwverkeer en de dagelijks pendelbussen op de nog smalle wegen, opkomst grote landbouwbedrijven, en dorpen die groeien en van vorm en karakter veranderen.