Dreigende overbevolking en woningnood in Amsterdam voedden de overloop naar de groeigemeentes Alkmaar en Hoorn. Alkmaar liep voorop door de snelle stadsuitbreiding over de Omringdijk heen Westfriesland in en door de daarmee verbonden gemeentelijke herindeling. De ontwikkeling van Alkmaar tot grootstad is in Topotijdreis zichtbaar.