Hoorn werd na enige aarzeling ook overloopgemeente, maar de ruimte voor woningbouw was daar beperkt. De omliggende dorpen wezen een gemeentelijk herindeling af, ze werd in 1979 opgelegd door het Nederlandse parlement. De snelle uitbreiding van Hoorn daarna is in Topotijdreis zichtbaar. Na het beëindigen van de regeling ‘Overloop’ hield de verhuizing naar Westfriese plaatsen langs de spoorlijnen aan. Verstedelijking daar werd daar zichtbaar, vooral in de groeigemeente Heerhugowaard.