Westfriese Omringdijk - foto december 2010.
Westfriese Omringdijk - foto december 2010 - Netty Zander.

De kleiputten tussen Aartswoud en Lambertschaag herinneren aan het voortdurend onderhoud en herstel van de dijk. Materiaal voor de dijkversterking werd gehaald 'te naaster lande en ter minster schade'. De kleiputten maken nu deel uit van de ecologische hoofdstructuur (een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden).


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.