Westfriese Omringdijk - foto oktober 2013
Een overzichtsfoto van de coupure in de Westfriesedijk met de ernaast aangelegde provinciale weg tussen Schagen en de Keins. In de verte de Zijperbrug.
De Westfriese Omringdijk is hier doorsneden ten behoeve van het kanalenplan tijdens de werkverschaffing in de twintigste eeuw. Het dijkvolk is sinds die tijd gedwongen een omweg te maken. De plannen liggen klaar om over deze coupure een brug te realiseren, wat zou dat mooi zijn: een heling van ons provinciale monument!

Foto en tekst: Netty Zander


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.