Westfriese Omringdijk - foto juli 2013 Westfriese Omringdijk - foto juli 2013

‘'t Vuurtje van Leek’
Een ijzeren gashouder met een lamp erop als lichtbaken bij Oosterleek. Nu elektrisch, maar belangrijk voor de scheepvaart. Van oudsher stonden er op de Westfriese Omringdijk vuurbakens. Bij slecht weer waaide het hout weg of doofde het vuur door regen. Er kwam in de 19e eeuw verbetering toen er ijzeren vuurtorentjes kwamen met gesloten koepeltjes die brandden op gas of petroleum.
Op ‘'t Vuurtje van Oosterleek’ staat een gedicht van Emily Dickinson, ook is een Nederlandse vertaling te lezen.


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.