Het oude gemaal Schager Kogge.
Het oude gemaal Schager Kogge. Dit door het toenmalige Heemraadschap van de Schager Kogge gestichte gemaal is een tussenboezemgemaal. Het bemaalt de Schagerkoggeboezem en loost op het kanaal Schagen-Kolhorn dat deel uitmaakt van Verenigde Raakmaats- en Niedorperkoggeboezem en houdt 3000 ha droog. Het gemaal staat aan de Westfriese dijk in het beschermde dorpsgezicht van Kolhorn, op het punt van de Voorsloot en het zogeheten Kleine Slootje. Het boezemgemaal heeft elektrisch aangedreven horizontale schroefpompen. Bijzonder zijn het behoud van de oorspronkelijke vacuüminstallatie en interieurdetails.
Het gemaal voldeed niet meer aan de huidige eisen en daarom is in 2007 ten westen van Kolhorn een nieuw gemaal gebouwd.
(Bron: HHNK)


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.