Het Koning Willemshuis in Alkmaar.
Het Koning Willemshuis in Alkmaar (buiten de Westfriese Omringdijk). Het eerste huis werd gebouwd in 1254. Rooms-koning Willem II verleende Alkmaar stadsrechten in 1254, hij had hun steun nodig in de strijd tegen de Westfriezen.
Willem ll verbleef hier als hij in Alkmaar was.
Het huis op de foto is uit de 16e eeuw. Links Willem als jongeman, rechts zijn zoon Floris V. (Foto Netty Zander)


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.