Tijdens de wandeling over de Westfriese Omringdijk in 1983.
(Foto Netty Zander)

Tijdens de wandeling over de Westfriese Omringdijk in 1983. De dijk bestond toen 25 jaar als provinciaal monument.
Prachtige geluidsopnames heb ik toen gemaakt en uitgezonden voor het programma Pratendevort.
Een daiku is een variant op een Japanse haiku als die over de dijk gaat.


Foto van de maand

Iedereen kan foto's opsturen die betrekking hebben op de Westfriese Omringdijk. Per persoon per maand kunnen maximaal drie foto's ingezonden worden. Deze kunt u, met vermelding van onderwerp en tijdstip waarop de foto gemaakt is, sturen naar de beoordelaar van de ingezonden maandfoto's.
Iedere maand krijgt de mooiste foto een ereplaats in deze rubriek, uiteraard met vermelding van de naam van de fotograaf. Het copyright op de foto's berust bij de inzender.