Bregtje Buishand, Enkhuizen

In een oksel van de doik deer loit 't durp weer 'k groôt brocht bin.
Dat de Zuierzee tekeer ging, is wat ik uit verhale kin.
Somtoids kwam dat woeste water tot an't nokkie wel zô houg.
Dag en nacht maalde den môlens, zô hield 't volk de biene droug.

Eeuwe hewwe mense medderd, man an man voerde ze stroid.
Toch raakte ze an die waterwolf altemet d'r land weer kwoit.
In de weer met wier en pale, matte vlochtte ze van riet.
De honger van zô'n kloine paalwurm deed mense werk weer teniet.

Weer 'n heêl deêl jare later, voerde ze ok kaaie an.
De doik werd deermee ophougd en werd er ok puur sterker van.
Kwam 'r sturmwind uit 't noorden; oftig droigde den gevaar.
Op de kaaie werd 'n zoil loid, manne hielpe allegaar.

Zô'n zoil, versweerd met veul gewichte, zurgde dat de zee niet kon,
tussen stiene ruimtes zoeke en zô op de manne won.
Dag en nacht moste ze wake. Was de sturmwind weer bedaard:
as een maaier wel zô louf maar ze hadde-n-et weer klaard.

Toen Zuierzee 't IJsselmeer werd, later zelfs Markermeer,
had voor oôs hier achter doiks, 't water niet zô'n droiging meer.
Opheden loit ie deer heêl vredig, alleman komt graag te koik,
nei dat machtig monument, oôs West-Friese omringdoik.

Werkzaamheden aan de Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Oosterleek.
Werkzaamheden aan de Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Oosterleek door het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2008 (foto Netty Zander).


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.