Een mijmerrijm door de Enkhuizer mosaïcus:
Folkert Bruijn 1920-2010 - september 2011.

Hier glijdt je blik nog ongestoord
langs de horizon, van zuid naar noord
over de wijde watervlakte;

En kijk ik dan van oost naar west
tot aan de rand van ons gewest,
waar achter de avondzon juist zakte;

Hoe boeit dit schone schiereiland,
met 't IJselmeer aan deze kant,
dat het eertijds te overspoelen trachtte;

(Toen het trots nog heette “Zuiderzee”)
maar het mensdom kreeg 't getij weer mee,
bedwong ten test zijn kille krachten;

Zijn zout werd zoet; geen eb en vloed
meer stadig stuwt zijn brakke bloed
rondom de hoek hier bij de toren;

De witte wachter van oudsher,
wiens waaklicht straalt straks her en der
in duistre nacht tot aan Stavoren.

De hemel kleurt nu rossig-rood,
weerspiegelt in de slanke sloot
en het kwakend kikkerkoor is hier te horen.

Ginds boven het veld speurt scherp een valk
naar muizen, en een motortjalk
–links– kan de rust nauwelijks verstoren.

Op wijde wieken talmend traag
zweeft daar een reiger kalm omlaag,
waarna hij stokstijf staat aan het water.

Een koppel eenden maakt zich druk,
breekt bruusk de stemmige stilte stuk;
vervult de lucht met haar gesnater.

En langs de al donkerende dijk,
fietsen twee meisjes van Andijk,
blij babbelend met schel geschater.

Het wordt weldra wel wat schemerig toch;
dus – na een lange rondblik nog –
volg ik het tweetal dan wat later.

(foto Netty Zander)
(foto Netty Zander)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.