Netty Zander - juli 2011

Mevrouw Deken-Langedijk heb ik een paar jaar geleden gesproken in zorgcentrum Zandhove in Spanbroek. Zij werd geboren aan de Westfriese Omringdijk tussen Aartswoud en Lambertschaag.
Ze maakte als meisje mee dat de Wieringermeer werd drooggelegd. Ze vertelde dat ze niet zo vaak op dijk kwamen. Toen de Zuiderzee getemd werd tot IJsselmeer en vervolgens de Wieringermeer werd drooggelegd maakte dat haar en de andere kinderen nieuwsgierig. Hoe kon je nou merken dat op die eindeloze vlakte inderdaad het water zich terug trok?
De kinderen vonden er iets op, een simpel idee en toch zo ingenieus.
Ze zetten een stokjes op de grens van water en drooggemaakt land. Als ze na een paar dagen weer keken had het water zich inderdaad teruggetrokken. De stokken werden opnieuw verzet.

Ook vertelde ze me hoe ze na de onderwaterzetting van de Wieringermeer door de Duitsers op 17 april 1945 nét voor de bevrijding de pioniers zag vluchten voor het opkomende water. Paarden trokken de wagens beladen met huisraad en koeien eraan vastgebonden.
Veel Wieringermeerboeren hadden een paar koeien, meestal voor eigen melk. Het was gelukkig een vroeg voorjaar, deze koeien konden in West-Friesland meteen het land in.

De dijk grenst aan de Wieringermeer.
De dijk grenst aan de Wieringermeer ter hoogte van Aartswoud/Lambertschaag (foto Netty Zander).


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.