Anne Mantel, Heiloo (voorheen Opperdoes)

't Is alweer 155 jaar leden, dat Jan Mazereeuw doôd gaan is. Heêl veul minse zelle wel dinke: 'Jan Mazereeuw, nooit van hoord. Wie is dat nou weer?' Jan Mazereeuw is de prefeet van Opperdoes. Sommige noemde 'm Elia, are dochte dat Jezus op aarde trug komen was.

Ik zal prebere 't uit te lagen: Jan Mazereeuw was de burrie van Opperdoes, maar hai was fout weest in de oorlog en deerom wegskopt. Ik hew 't nou over 't begin van de 19de eêuw, de Franse toid, weerin wai deur Napoleon onderweurpen ware. Jan Mazereeuw was toen burrie of oigelijk maire van oôs durp. Maar toe de Franse de slag bai Waterloo verloren hadde, most hai ophoepele en hai werd weer boer.

Op 'n dag in 1822 kwam hai op de Westfriese Omringdoik, toen nag de Zuierzeidoik, Daniël teugen, die 'm de ondergang van de wereld ankondigde. Daniël was, zoas jollie je waarskoinlijk wel wete, de prefeet die drome uitlage kon en ooit iens deur koning Darius in 'n leêuwekeul smeten is, omdat hai zich niet an de wette van de Mede en Perze hield. Dani&ël het 't gelukkig overleefd en Darius het 'm weer in genade opnomen.

Toen Jan Mazereeuw Dani&ël tugenkomen was, het hai metien zoin boerderai verkocht en is in 'n klain huiske an 't Zuierpad weune gaan. Deer vandaan het hai as prefeet 't gelouf preekt en de ondergang van de wereld ankondigd. Zoin volgelinge bestonde uit zo'n 270 minse, die hullie koindere van skoôl namme, hullie dure zulverwerk wegdede, de bome omhakte en hullie land verkochte. Opperdoes, dat hier voor as nagal hoidens bekend stond en deerom Klain Turkaie hiette, is deerdeur erg christelijk worren.

Jan Mazereeuw is op 15 mai 1855 doôd gaan. De minse hewwe dage lang bai zoin graf waakt. Dut vertelde moin opoe die dat, dink ik, van heur opoe hoord had. Ze dochte immers, dat de prefeet weer overend kome zou. Opa vulde dat nag an en zai, dat 'r toen 'n bureplicht was om samen 'n overleden buur te begraven. De bure wouwe dat niet. Ze zaide: 'Jan Mazereeuw kin zoin oigen wel redde en 't is ok nag zonde van de moeite, want hai komt straks toch weer trug op aarde.'

Al moet ik eerlijk zage, dat ik zewat nooit nei de kerk gaan, toch is voor moin deur de bekering van Jan Mazereeuw dankzai Daniël de Omringdoik niet alliendig 'n belangroike doik. Nei 't is voor moin deerdeur 'n hoilige doik. Dut was moin ok duidelijk toen in april 1945 de bezetters de Wieringermeer onder water zette. Die hoilige Omringdoik het 't water toen teugen houwen en d eerdeur West-Friesland red. Dut is niet zomaar beurd. Vanwege 't christelijke Opperdoes en vooral ok 't brave West-Friesland most die zondvloed in 1945 West-Friesland, dankzai die hoilige Omringdoik, terecht mit rust leite.

De Westerdijk van de Vier Noorder Koggen heeft tegenover Opperdoes nog zijn oorspronkelijke profiel.
De Westerdijk van de Vier Noorder Koggen heeft tegenover Opperdoes nog zijn oorspronkelijke profiel. In april 1945 keerde de dijk nog water, toen de Duitse bezetter de Wieringermeer met behulp van explosieven inundeerde (foto Netty Zander).


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.