Netty Zander

We vieren c.q. herdenken vanaf 30 november 2013 het 200-jarige Oranje-koningschap. De prins van Oranje Willem Frederik werd koning Willem l.
Willem l ging voortvarend te werk; één land, één vorst.
Hij verbeterde o.a. de infrastructuur.
Hij stond aan de basis van de eerste spoorlijn in Nederland. In 1839 stoomde de in Engeland gebouwde Arend tussen Amsterdam en Haarlem. In een half uur kon je in een open rijtuig van de een naar de andere stad reizen, niet meer met de trekschuit. Willem l, met als bijnaam koning koopman en kanalenkoning, werd grootaandeelhouder van de Nederlandse Spoorwegen, bovendien was hij de oprichter van de Nederlandsche Handelmaatschappij.

Ook de Westfriese Omringdijk onderging onder gezag van Willem l aan de buitenkant veranderingen. Door de verzanding in de Zuiderzee bleven de schepen naar Amsterdam lang voor Pampus liggen, ze konden de haven moeilijk bereiken. Een nieuwe vaarverbinding voor grote schepen was nodig. Naar ontwerp van Jan Blanken en in opdracht van Willem l werd het Noord-Hollandskanaal tussen 1819 en 1824 gegraven van Amsterdam tot Den Helder.
Natuurlijk werd gebruik gemaakt van de wateren die er al waren: de Beemsterringvaart, Alkmaardermeer, langs de Schermer langs de (oude) stad Alkmaar en de rivier de Rekere.
De Rekere vormde de grens tussen de duinenrij en Westfriesland. Het kanaal werd zo gegraven dat het de bedding van deze oude getijdegeul en veenrivier volgde tussen Alkmaar en Krabbendam.
Bij Krabbendam zie je heden ten dage het driedijkenpunt: Westfriese Zeedijk, Westfriesedijk en de Oude Schoorlse Zeedijk met de voormalige Rekerdam (1264), die destijds de Zijper binnenzee afsloot.

Vele kanalengravers kwamen uit Zuid-Holland. Eén van mijn voorvaders had een boerderij en bakkerij, hij mocht brood leveren aan de deze hardwerkende gravers en baggeraars.


De Kanaaldijk, een traject van de Westfriese Omringdijk, en het Noord-Hollandskanaal bij Koedijk. Foto: Netty Zander.

Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.