Dita de Haan-van Rooij, Schagen
maart 2013

De doik die is recht en ok welders krom.
En nou hout ie op, ik moet effies om.
Dut doen ik den maar en gaan langs de weg.
Zo kom ik vezelf in moin Skagebrég.
Deer ben ik geboren, deer kom ik vedaan.
Al zien ik de sloôt, den bloif ik 'r staan.
't Is niet onsoortig, ik voel me hier roik
en den raai ik deur nei de Westfriesedoik.
Die gaat bloid weer vedder, al was ie ok stik,
de omreed die brocht moin 'n kloin puppie skik!


In de brug bij Schagerbrug, de Zijperbrug, werd een waterkering geplaatst van holle pijpen die geval van nood erin ingezet konden worden.
In 1991 belandde deze bij de schroot. Daar is Westfriesland onbeschermd. Maar ‘als het misgaat zal volgens de provincie Spaansen uit Winkelworden gebeld en die zal daar wel een paar wagens met zand inkieperen, als het moet met vrachtauto en al’, aldus een gids van het Zijpermuseum.
Tekst: Netty Zander.

Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.