Netty Zander

Januari 1916.
Storm raast over Westfriesland. Golven beuken op de Westfriese Omringdijk. Kolkend water. Onrust en angst, omdat de waterwolf kan toeslaan. Altijd is de Westfries beducht op dit natuurgeweld. Waar is een schuilplaats voor het water dat als een vijand op de loer ligt?

Aldus de inleiding voor de bijzondere tentoonstelling Waterwoede in de Laurenskerk van Kolhorn, vormgegeven door de vier kunstenaars van Het Transparante Huis: Joyce Ennik, Mariken Oltheten, José van Tubergen en Marli Turion.
De inspirerende tentoonstelling gaat over de overstromingen in Waterland en Anna Pauwlowna.
Westfriesland bleef een ramp bespaard.

Schilderijen van José van Tubergen.
Schilderijen van José van Tubergen. Tussen de kerkbanken staan hoge schilderijen op palen met aangespoeld hout er voor. (Foto Netty Zander)

Behalve de overstromingen in Anna Pauwlowna en Waterland was het op meerdere plaatsen in Westfriesland spannend.

Bij Joyce Ennik zijn beeldfragmenten de basis voor gomdrukken.
Bij Joyce Ennik zijn beeldfragmenten de basis voor gomdrukken. (Foto Netty Zander)

Hoe was dat in Kolhorn?
In de krant was het volgende te lezen:

Voor bewoners van polder Waard en Groet was 't van Donderdag op Vrijdag een zeer onrustige nacht. De zeedijk had 't met den storm zwaar te verantwoorden en men was bang voor doorbraak. Gelukkig is 't zoover niet gekomen en wist men de zwakke punten door zeilen, stroopakken etc. zoodanig te versterken, dat men 't water buiten hield, tot het weer verbeterde en 't water zakte.
Ongeveer middernacht stond de zaak echter zoo critiek, dat de bewoners werden gewaarschuwd om op hun hoede te zijn. Verschillende maatregelen werden dus genomen: paarden en vee werden buiten den polder gebracht, van de Strook werd een zieke man, alsmede een ziek meisje te Kolhorn ondergebracht, een aantal bewoners verlieten hunne woningen en kwamen met hun voornaamste hebben en houden om onderdak bij familie of kennissen te Kolhorn aankloppen.
Begrijpelijkerwijze was dus ook het dorp niet in stille ruste. 't Was een loopen en draven als anders op het midden van den dag.
Voorlopig kan 't gevaar als geweken worden beschouwd; natuurlijk worden verschillende veiligheidsmaatregelen genomen en wordt met man en macht op de zwakke punten, een in Waardpolderdijk en twee in Groetpolderdijk, gewerkt.
Meer afdoende maatregelen kunnen en moeten volgens deskundigen eerst later worden genoemd.

Bron en tekst: Kunst in Kolhorn.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.