Jaap v.d. Oord

        Refroin:
En de doik is zô fier en houg,
die houwt oôs Westfriesland droug,
want vroeger of later
den stoigt weer het water.
De doik langs de buitenkant
bewaakt 't Westfriese land .
We benne bloid,
dat ie 'r loid.
de Omringdoik.


        Couplet 1:
Rondom oôs ouwe Westfriesland,
deer loit 'n prachtige doik.
Omringdoik, zô wort ie noemd
en is wereldberoemd.
Hai loit deer wakend al eeuwe
touriste die komme te koik.
Langs wiele en tullepe, gras en langs hooi,
wat is Westfriesland mooi.
        Refroin:

        Couplet 2:
Rondom oôs ouwe Westfriesland
fietse we over de doik.
Soms in groepies, soms allien,
geweldig om te zien.
Toere langs stolpe en durpies.
We voele oôs sterk en ok roik.
En zegge bai 't zien van die zeumerse tooi,
“Wat is Westfriesland mooi!”
        Refroin:

        Couplet 3:
Rondom oôs ouwe Westfriesland
werke z'altoid an de doik.
Eeuwe,jare, elke dag
wat nooit vertrage mag.
Of je nou komm' in Enkhuizen,
Venes,Lammerskaag of Koedoik .
In Hoorn, Ierswoud, mense doen maar een gooi.
“Wat is Westfriesland mooi!”
        Refroin:


Foto: Netty Zander.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.