Tekst en foto's: Ina Broekhuizen-Slot

Weer zou ie staan? Ja, erges links as je van Sunt Maarten komme.
Een endje verbai de Burghornderweg.
An doik vezelf. An de Westfriese doik.
Wat raidt 't hier mooi.
An de iende kant de Zoip met akkerland, an de are kant de polder met z'n grasland en die rechte weg in de middend.
En boven je de hoge lucht met dat ampartige licht, dat je enkeld hier ziene, zo dicht bai zee.
Nag effies deurraaie en goed oplette.
Ja, deer hè-je-n-'m!
Groôt is ie niet en hai is wat skeefzakt.
Z'n ouwe groize loif zit vol met gêlig mos.
D'r moete woorde opstaan. An de zuidkant én an de noordkant.
't Is bedat niet te lezen. Met je vingers kè-je de fleêuwige letters wel voele. Nag 'rs plure. Met moeite is ontcoifer ik: Geestmerambacht.
An de are kant gaat 't wat beterder: Schager en Niedorper Koggen.
Fier staat ie hier, ondanks z'n skevighoid.
Deuze stienen doikpaal.
Wat was ie belangroik in vroeger toide.
Hai gaf de skoiding an tussen twei doikvakke. Vier kilometer lang is deuze Nieuwe West-Friese Zeedijk, hai hoort bai de polder Burghorn die in 1461 droogloid is.
De doik most onderhouwen worre vezelf.
Wie zouwe dat doen? Die van Skagen? Of de mense van 't Geestmerambacht?
Gienien wou dat sjouwtje anpakke.
D'r kwam hêlegaar een rechszaak van.
Die van 't Geestmerambacht moste een derde deêl van de doik onderhouwe en die van Skagen tweiderde.
Tot an 1921 is dat zo bleven. Toe nam 't Hoogheemraadskap 't beheer over.
Maar de skoidingspaal staat 'r nag, skuil in 't lange gras.
As een kloin mônument voor de mense die deuze doik maakte en onderhielde, bedat voif eêuwe lang.
Zal ik 'm skoônskrobbe? Zodat iederien z'n letters weer leze ken?
Of zalle we d'r een écht mônumentje van make met een uitleg d'r bai over z'n geskiedenis.
Verrut, leite we dat doen!
Haí verdient 't én de doik verdient 't.*

* Er gaat een gerucht dat er plannen zijn om de hardstenen scheidpaal te vervangen door een passend monumentje waar de paal in vervat zit met daarbij informatie over de functie van de paal. Maar ja, wat is de waarde van een gerucht?

(Bron: De Schagerdam en de abdij van Egmond, Karel Cornelis Numan, uitgave van Vrienden van de Hondsbossche, 2015)

De zuidkant van de paal, links de Zijpe.
De zuidkant van de paal, links de Zijpe.

Nauwelijks te lezen: Niedorper Koggen.
Nauwelijks te lezen: Niedorper Koggen.

De noordkant van de paal.
De noordkant van de paal.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.