Sjaak Bos

Het zou zomaar kunnen dat het U is ontgaan, maar deze zomer is een groep Friezen (Noordfriezen, Oostfriezen en misschien ook wel Zuidfriezen), de Afsluitdijk overgestoken en onze kant op gekomen. Zij kwamen naar Westfriesland om de dijk te zien. En om te verbroederen. Zij noemen zichzelf de ‘Jongfryske Mienskip’ en ze willen de banden met Westfriesland versterken.

De gedachten van de “mienskippers” gaan graag terug naar de tijd dat de Zuiderzee, of het IJsselmeer, nog maar een plas was in het Hollandveen, waar je fierljeppend moeiteloos overheen kon springen. Friesland (Frisia) strekte zich ooit uit van Denemarken tot aan de Belgische grens. Tussen 800 en 1300 na Christus is veel land weggeslagen waardoor Westfriesland gescheiden van Friesland is geraakt. Hoewel wij dachten met de aanleg van de Afsluitdijk en de bootverbinding naar Staveren dit schisma naar behoren te hebben hersteld, willen deze Friese verwanten veel verder gaan. De woorden “hereniging” of “autonomie” zijn niet gevallen, maar deze groep draagt een kloekmoedig streven uit naar “verbinding” van alles wat onder de noemer ‘Noordzeecultuur’ valt.

De groep uit het noordoosten bestond uit veertig bezoekers. Ze waren vooral geïnteresseerd in de Westfriese geschiedenis van de dertiende eeuw, waarvan de strijd van Westfriezen tegen de Hollander een paar mythische gebeurtenissen heeft overgeleverd. Zoals de legendarische dood van Willem II in ons ijs, de wraak van Floris V, zijn dwangburchten en tenslotte de bloedige Slag bij Vronen met zijn duizenden slachtoffers. Men liet zich door een vertegenwoordiging van het Westfries Genootschap graag bijpraten over deze gedenkwaardige vensters uit de Westfriese canon.

Om de Slag bij Vronen te gedenken zijn een paar eikeboomstekken geplant. Zoals we weten werd de eik door Friezen aanbeden tot Bonifatius in 723 de bijl aan zo'n boom zette en de kerstening een feit was. Bij Oudorp in Alkmaar werden ook nog twee gedenkplaten aangebracht met Friese teksten die verwijzen naar de Westfriese Vrijheid die 720 beëindigd werd.

Een boompje van de grote eik uit Oost-Friesland.
Een boompje van de grote eik uit Oost-Friesland. (Foto N. Zander)

Met medeneming van hun kleurrijke vlaggen zijn de Friezen aan het einde van de dag van verbroedering weer teruggekeerd naar hun terpenland. Vastbesloten om nog eens terug te komen.

Op http://www.omringdijk.nl heeft Sjaak Bos zijn Daikblog geplaatst.


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.