Cees Benit, Hoogwoud, juni 1994,
uit 't boekie De Diggeleman

Bai de exposisie van ‘Droge biene’
was in de kerk van Ierswoud veul te koik,
Cees van Hoogwoud en ok nag are ouwe dinge,
maar in hoofdzaak wel de Zuierzee en doik.
Voifenzestig jaar leden ging ik lopende naar Ierswoud,
alikrukkels en kurke zoeke, pootje bade an 't strand.
Moeder zai: ‘Niet te ver in zee, hai is gevaarlijk,’
toen was Ierswoud nag 't blôte biene land.

De exposisie in de kerk was heêl pittig,
maar bai kiekies van de zee en doik
stond vaak niet wanneeer en waar 't was,
Maar vanouwere mmense die deer ware te koik,
hoorde ik dat met storm en hoog water
was den druk de doikwacht in de weer
en na de winter, as 't ois begon te kruien,
kwam 't over de doik soms op de huize neer.

Helpe bai de doikbewaking wat verplicht toen
in 1916, met vliegende sturm, tegen bar koud,
alle manne werde oproepen nei de doik toe,
met dekzaile en skoppe, 't was wel benauwd.
'n Buurman kwam 'n vrouw 'r man hale
en zai: ‘Neem maar ofskoid van je vrouw, heêl vlug,
't wordt spannend en as de doik er an gaat,
ziene jullie mekaar meskien nooit meer t'rug.’

Een are vrouw zai dat heur vader,
kwam van doik om droge klere t'rug,
zai: ‘Moeder, met de joôs nei zolder en deer bloive,
as 't fout gaat is 't water hier heêl vlug.’
En dat 't soms ok wel d'rus fout ging,
benne de wiele langs de doik stille getuige van
en in de krant ken je nou nag leze
dat 't op 't Aisselmeer soms ok nag spoke kan.

Die ouwe Zuiderzee is verdwene
in de Wieringermeer golft nou allien graan,
maar de stroid van stoere werkers an de doik
Bloift bai de ouwere gegrift in 't geheugen staan.
Nou 't gevaar van de zee en doik verdwenen is,
speult nostalgie voor ouwere na wel mee;
gien poôtje bade, kokkels, skulpebank en vissers,
zo as vroeger in Ierswoud an die mooie Zuiderzee.

De Westfriese Omringdijk tussen Aartswoud en Lambertschaag, met links de polder Wieringermeer.
De Westfriese Omringdijk tussen Aartswoud en Lambertschaag, met links de polder Wieringermeer. (Foto Netty Zander)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.