Het blijft de gemoederen immer bezig houden: het standbeeld van Jan Pietersz. Coen op de Roode Steen in Hoorn. Zie Verhaal van de maand juni 2015.

Opnieuw veel ruzie en gedoe rond het standbeeld uit 1893 op de Westfriese Omringdijk.
In 2011 werd er een bord bij geplaatst dat de daden van Coen nuanceert. Maar dat blijkt niet genoeg in deze tijd van Black Lives Matters. Tijden veranderen, meningen ook.

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum pleit voor een alternatieve creatieve weg om recht te doen aan de verschillende standpunten van laten staan of weghalen.
Geerdink: ‘Ooit heeft men voor het standbeeld een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Dat leidde tot het monument dat we nu kennen, door Ferdinand Leemhof. Waarom doen we dat anno 2020 niet opnieuw? Bijvoorbeeld met een opdracht aan kunstenaars om iets toe te voegen aan het standbeeld waarin onze hedendaagse worsteling met de minder fraaie kanten van het verleden zichtbaar en invoelbaar wordt. Met zo'n oplossing maak je als stad van de Gouden Eeuw duidelijk dat je bereid bent je eigen geschiedenis kritisch te bevragen, zonder hem weg te stoppen.’

Cartoonist Frank Muntjewerf doet alvast een voorzet.
Bron: NHD


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.