Met de ogen naar de grond gericht en daardoor de horizon hoog in het blikveld, onderzoekt Piet Lont de Westfriese Omringdijk in deze houtsnede. Hij geeft hier uitdrukking aan eenzaamheid.

   Buitendijks land
   Binnendijks land
   Buiten gedijkt
   Ingedijkt
   Zanddijk
   Kleidijk
   Kanaaldijk
   Omloopdijk
   Ringdijk
   Inlaagdijk
   Grasdijk
   Wierdijk
   Westfriese Omringdijk

Piet Lont, kunstenaar.
Foto van een houtsnede. (Foto Netty Zander)


Verhaal van de maand

Iedereen kan voor deze rubriek verhalen insturen. De verhalen moeten zelf geschreven zijn en de Omringdijk als thema hebben. U kunt uw verhaal (of gedicht) sturen naar het Westfries Genootschap.
Iedere eerste maandag van de maand wordt er één nieuw verhaal geplaatst.
De overige inzendingen worden bewaard voor een andere maand.