Naar het zich laat aanzien wordt 2014 in Nederland het warmste jaar sinds de metingen van het KNMI in 1906 begonnen. Als ook metingen die voor die tijd gedaan zijn meegeteld worden, dan is het zelfs het warmste jaar sinds 1706!
De maand december maakt tot nu toe de benaming wintermaand niet waar. Maar toch zijn de bomen kaal en veel stukken bouwland zijn geploegd. Hier en daar zie ik nog wat percelen boerenkool staan. Ook al is het weer er misschien niet naar, het blijft een echte wintergroente.

Boerenkool uit Opperdoes wacht op de spoorlijn Hoorn-Medemblik op de afnemer.
Boerenkool uit Opperdoes wacht op de spoorlijn Hoorn-Medemblik op de afnemer. (Foto Jan Smit)

Op 10 december presenteerde Uitgeverij Peter Sasburg het nieuwe lespakket voor docenten in het voortgezet onderwijs: ‘Onderduik in West-Friesland in de jaren 40-45’. Bij het lespakket horen twee dvd's. Een dvd bevat herinneringen van joodse kinderen en hun redders en de andere dvd bevat verhalen van redders en omstanders.
De presentatie vond plaats in het gebouw van de Openbare Scholen Gemeenschap West-Friesland in Hoorn (de vroegere Rijks H.B.S.), vlakbij de J.D. Pollstraat. Voorafgaande aan de presentatie werden een aantal filmfragmenten vertoond. Op mij maakte het filmpje over Jacobus Daniel Poll, voormalig directeur van de Rijks H.B.S. en verzetsman de meeste indruk. De school werd in de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Duitsers met als gevolg dat de leerlingen elders in de stad les kregen, bijvoorbeeld in De Waag aan de Roode Steen. In het filmpje kwam ook onze oud-voorzitter Volkert Nobel aan het woord.
Het eerste exemplaar van het lespakket werd door schrijfster Jessica Durlacher overhandigd aan Peter Snoek, locatiedirecteur van de school. Jessica Durlacher is een van de auteurs van het theaterstuk Anne (over Anne Frank). Het is goed dat de jeugd van Westfriesland de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog leert kennen door middel van verhalen van ooggetuigen die over belevenissen in onze streek gaan.

Stichting Westfriese Families trakteerde op jubileumgebak.
Stichting Westfriese Families trakteerde op jubileumgebak. (Foto Marijke Smit)

Nog meer geschiedenis. In het najaar van 1954 is Westfriese Families opgericht als ‘Commissie Westfriese Genealogie en Namenkunde’ van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland te Hoorn. Al snel werd de commissie genoemd ‘Commissie voor Westfriese Genealogie’. De commissie, actief onder de zinspreuk ‘Wie zijn voorgeslacht niet eert, is zijn eigen naam niet weerd’, is in 1976 omgezet in een stichting. Al zestig jaar is Westfriese Families actief in het bevorderen van de genealogie in en buiten West-Friesland.

Harold Bos overhandigde eindredacteur Gré Bakker-Bruijn een bos bloemen als dank voor haar 
	vele werk aan de jubileumuitgave.
Harold Bos overhandigde eindredacteur Gré Bakker-Bruijn een bos bloemen als dank voor haar vele werk aan de jubileumuitgave. (Foto Marijke Smit)

Op 23 december presenteerde Stichting Westfriese Families haar jubileumuitgave. Harold Bos, voorzitter van Stichting Westfriese Families, overhandigde aan mij als voorzitter van het Westfries Genootschap het eerste exemplaar. Dit omdat zoals in de uitnodiging zo mooi werd geformuleerd, het Westfries Genootschap de moeder van de stichting is. Het is een prachtig boekwerk geworden, waarin de (Westfriese) kwartierstaten van negen bestuurders en oud-bestuurders van de stichting behandeld worden.

Harold Bos (links) heeft zojuist het eerste exemplaar van de jubileumuitgave overhandigd aan Jan Smit (rechts).
Harold Bos (links) heeft zojuist het eerste exemplaar van de jubileumuitgave overhandigd aan Jan Smit (rechts). (Foto Marijke Smit)

Ik vind het heel bijzonder dat ik het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Hulde aan het bestuur van de stichting voor dit mooie initiatief.

Winter in Opperdoes. De foto is genomen op de Nieuweweg. Op de voorgrond de Twiskerdijksloot.
Winter in Opperdoes. De foto is genomen op de Nieuweweg. Op de voorgrond de Twiskerdijksloot. (Foto Jan Smit)

Dit is de laatste Uit en Thuis van 2014. Ik wens u mede namens het bestuur een voorspoedig 2015 toe.

Jan Smit