Het Westfries Genootschap is een vereniging met een ambitieuze doelstelling. In de statuten wordt dit omschreven als: “het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.” Dat is een behoorlijk zware opdracht die de vereniging en haar commissies niet alleen aan kunnen. In de statuten staat niet voor niets geschreven dat een van de manieren waarop de vereniging haar doel tracht te bereiken is het samenwerken en/of het onderhouden van betrekkingen met andere instellingen met een soortgelijk doel, in het bijzonder welke zijn ontstaan uit of opgericht door de vereniging “Historisch Genootschap Oud West-Friesland.” Een voorbeeld van een stichting die voortgekomen is uit onze vereniging is Stichting Projector. Deze stichting houdt zich kort samengevat bezig met het vastleggen, beschrijven, archiveren en zorgen voor een goede bewaring van beeld- en geluidmateriaal. Ook worden nieuwe opnames gemaakt, bijvoorbeeld foto's en video-opnamen van activiteiten van het Westfries Genootschap. Beeld- en geluidmateriaal zijn van onschatbare waarde voor de kennis van de historie.

Klaas Lageveen (links), Jaap Raat (midden) en Dick Ham (rechts) aan het werk in het Timmermansgildehuis.
Klaas Lageveen (links), Jaap Raat (midden) en Dick Ham (rechts) aan het werk in het Timmermansgildehuis. (Foto Jan Smit)

Op 25 februari nam ik een kijkje bij de “Werkgroep Inventarisatie en Documentatie” van de stichting. Op die dag waren Dick Bakker, Klaas Lageveen, Frans Leek, Dick Ham en Jaap Raat bezig met het inventariseren, beschrijven en digitaliseren van dia's, foto's en films.

Dick Bakker (links), Frans Leek ( midden) en Dick Ham (rechts) digitaliseren en beschrijven dia's.
Dick Bakker (links), Frans Leek ( midden) en Dick Ham (rechts) digitaliseren en beschrijven dia's. (Foto Jan Smit)

Het is niet alleen erg belangrijk vast te stellen welk materiaal er allemaal is, maar ook dat het op de juist wijze bewaard wordt en toegankelijk gemaakt wordt.

Het vaandel van de LTB Lutjebroek staat te pronk op de Westfriese Flora in Bovenkarspel.
Het vaandel van de LTB Lutjebroek staat te pronk op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. (Foto Marijke Smit)

Het Westfries Genootschap heeft een aantal jaren terug een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Samenwerkingsverband Westfriese Monumentale Kerken. Bij dit samenwerkingsverband zijn zestien kerken aangesloten. De besturen die verantwoordelijk zijn voor de diverse monumentale kerken hebben als hoofddoel het exploiteren en daardoor behouden van deze culturele erfgoederen. In deze tijd van bezuinigingen en kerksluitingen is dat van groot belang. Kerkgebouwen bepalen mede het silhouet van een dorp of stad en daarmee maken zij onderdeel uit van het landschap. Onlangs werd aan een van de deelnemers aan dit samenwerkingsverband, het Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker, de Schipper-Oosterkerkprijs uitgereikt. De eenbeukige kerk in Oosterblokker dateert uit de zestiende eeuw, heeft een unieke houten dakconstructie en is gerestaureerd in 1985. De torenklok dateert uit 1601. Met de toekenning van de prijs beloont het bestuur van Stichting Oosterkerk het werk dat de grote groep bestuursleden en vrijwilligers verzet, niet alleen om het kerkgebouw in stand te houden, maar ook om het gebouw door middel van tal van activiteiten een plek in het dorpsleven te geven. Bij dezen wil ik het bestuur van Cultureel Centrum Pancratius van harte feliciteren.

Mooie schikking op de Westfriese Flora in Bovenkarspel.
Mooie schikking op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. (Foto Marijke Smit)

Kent u de reclameleus van de vroegere Westfriese Flora nog? “De lente begint in Bovenkarspel.” Vanwege het 100-jarig bestaan van de Land- en Tuinbouworganisatie LTO in de gemeente Stedebroec en de viering van het feit dat Stede Broec 650 jaar geleden stadsrechten kreeg werd er eenmalig in het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel een mini Westfriese Flora gehouden. Het was een prachtig evenement. Niet alleen waren er veel mooie bloemen te bewonderen, maar er werden ook oude films vertoond.

Schapen met lammeren in het buurtschap Harderwijk bij De Weere.
Schapen met lammeren in het buurtschap Harderwijk bij De Weere. (Foto Jan Smit)

De natuur is uitzonderlijk vroeg dit jaar en de buitentemperatuur breekt het ene warmterecord na het andere. Onderweg in Westfriesland zag ik niet alleen de eerste lammeren, maar ook de eerste koeien in de wei en een prachtig veld met krokussen. Van al dat moois krijg ik een warm gevoel van binnen.

Jan Smit

Krokussen in Benningbroek.
Krokussen in Benningbroek. (Foto Jan Smit)