December wordt ook wel wintermaand genoemd. Ik schrijf dit stukje een week voor kerst. Tot nu toe is de maand december een zeer zachte maand. Gisteren was het volgens het KNMI de warmste 17 december ooit. In De Bilt was de maximum temperatuur 15,3 graden Celsius en in Wijk aan Zee zelfs 16,6 graden Celsius. Voor winterse plaatjes moeten we in ons fotoboek kijken.

Een winters plaatje van het Kluiten in Opperdoes.
Een winters plaatje van het Kluiten in Opperdoes. (Foto uit collectie van de familie Wijdenes-Smit)

Voor mensen met belangstelling voor plaatselijke historie was er de afgelopen maanden van alles te beleven.
Op 20 november presenteerde Karel Numan, lid van de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap, zijn nieuwe boek ‘De Veldnamen van Schagen’. Het boek handelt over de herkomst van veldnamen, straatnamen, waternamen, namen van polders, dijken boerderijen en huizen. Het is het resultaat van een omvangrijke zoektocht in archieven naar het verleden. Wethouder Ben Blonk van de gemeente Schagen kreeg het eerste exemplaar.

Sander Gerritsen tijdens het onderzoek naar Almersdorp in december 2014.
Sander Gerritsen tijdens het onderzoek naar Almersdorp in december 2014. (Foto Jan Smit)

Veel plaatselijke historische verenigingen en stichtingen hielden in de afgelopen tijd hun jaarlijkse ledenvergadering of donateursavond en presenteerden hun nieuwe jaarboek. Op de donateursavond van Stichting Historisch Opperdoes op 27 november sprak Sander Gerritsen van Archeologie West-Friesland. Hij presenteerde op een enthousiaste manier de voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek bij de aanleg van de rotonde op de kruising van de N239 (Westerzeedijk) en de Almersdorperweg. Tijdens de opgravingen, waarbij gezocht werd naar het verdwenen Almersdorp, zijn onder andere bouwmaterialen van de voormalige kerk gevonden, zoals kloostermoppen en tufsteen. Bovendien is een deel van het kerkhof van het verdwenen dorp blootgelegd. Waarschijnlijk liggen de resten van de kerk voor een deel onder de nieuwe rotonde. Ook zijn er bij het onderzoek aanwijzingen gevonden dat er al in de 12e en 13e eeuw op deze plek bewoning is geweest, dus voordat Almersdorp in de 14e eeuw vanuit het noorden naar deze plek is verplaatst.

Scherpe lijnen in het landschap bij het Westeinde in Opperdoes.
Scherpe lijnen in het landschap bij het Westeinde in Opperdoes. (Foto Jan Smit)

De plaatselijke historische verenigingen en stichtingen leveren waardevolle bijdragen aan het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van ons werkgebied. Iedere plaats heeft zijn eigenheid, maar er zijn ook veel raakvlakken tussen de diverse plaatsen. De Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap is al langere tijd bezig met de voorbereidingen van het project ‘De Metamorfose van Westfriesland’. De doelstelling van dit project is het in beeld brengen van de veranderingen in het landschap na 1945. Om dit project te laten slagen is de medewerking van de plaatselijke historische verenigingen en stichtingen van groot belang. In 2016 moet blijken of dit project haalbaar is en in welke vorm de uitkomsten van dit project gepubliceerd moeten worden.

Wachten op het voorjaar: tulpenveld langs de Noorderweg in Twisk.
Wachten op het voorjaar: tulpenveld langs de Noorderweg in Twisk. (Foto Jan Smit)

De komende weken staan in het teken van de kerstdagen en de jaarwisseling. Ik hoop dat u ondanks alle drukte die de feestdagen met zich meebrengen toch in de gelegenheid bent om af en toe eens naar buiten de gaan en te genieten van al het moois dat er te zien is.
Dit is de laatste Uit en Thuis van 2015. Ik wens u mede namens het bestuur een voorspoedig 2016 toe.

Jan Smit

Schapen op de Westfriese Omringdijk bij Aartswoud.
Schapen op de Westfriese Omringdijk bij Aartswoud. (Foto Jan Smit)