In opdracht van de Provincie Noord-Holland is op 8 juni begonnen aan de laatste fase van het groot onderhoud van de N239. Dit is de provinciale weg tussen Nieuwe Niedorp en Medemblik. Er is gewerkt aan de weg tussen de rijksweg A7 en Medemblik. Dit gedeelte van de weg ligt langs de zuidkant van de Westfriese Omringdijk.
Bij Opperdoes is de kruising bij de Almersdorperweg vervangen door een rotonde.

Westfriese Omringdijk aan de kant van de Wieringermeer.
Westfriese Omringdijk aan de kant van de Wieringermeer. Er is nog zichtbaar waar de weg gelopen heeft. (Foto Jan Smit)

De kraan staat op de dijk. Op de achtergrond de waterberging bij Twisk.
De kraan staat op de dijk. Op de achtergrond de waterberging bij Twisk. (Foto Jan Smit)

Tot voor kort was er een dijkdoorsteek ter hoogte van Twisk. Vanuit Twisk kon men via de Noorderweg de N239 oversteken en kwam men op de Koggenrandweg in de Wieringermeer. Ook kon men via deze dijkdoorsteek van de Wieringermeer naar Twisk gaan.
Nu de rotonde bij Opperdoes klaar is, wordt de dijkdoorsteek bij Twisk afgesloten. De Westfriese Omringdijk wordt weer zo veel mogelijk in oude staat hersteld.

Aanvoer van grond uit het gronddepot in Opperdoes. Op de achtergrond de Wieringermeer.
Aanvoer van grond uit het gronddepot in Opperdoes. Op de achtergrond de Wieringermeer. (Foto Jan Smit)

De aangevoerde grond wordt gestort.
De aangevoerde grond wordt gestort. (Foto Jan Smit)

Toen ik daar op 6 juli was, sprak ik even met de kraanmachinist over de werkzaamheden.
Hij vertelde mij dat de meeste grond die gebruikt wordt om het gat te dichten afkomstig is uit het gronddepot aan het Oosteinde in Opperdoes. Het depot ligt vlak bij de Markerwaardweg. De grond die daar lag is vrijgekomen bij het maken van de waterberging ten noorden van Opperdoes. Bovenop de grond uit het gronddepot wordt een laag van 80 centimeter erosievrije klei aangebracht. Daar bovenop komt teeltaarde en wordt de grasmat hersteld.
Het resultaat moet zijn dat de dijk ter plaatse er weer net zo uitziet als een waterkerende dijk.

De dijk is dicht.
De dijk is dicht. (Foto Jan Smit)

Vlak bij de vroegere doorsteek liggen nog een aantal originele Noordse stenen die herinneren aan de oude dijkbekleding. Sinds kort staan hier twee door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geplaatste bankjes.

Jan Smit

Het monument op de dijk tussen Twisk en Opperdoes.
Het monument op de dijk tussen Twisk en Opperdoes. (Foto Jan Smit)

Een van de twee banken bij het monument.
Een van de twee banken bij het monument. (Foto Jan Smit)